ŽÁDOST O ČLENSTVÍ VE SPOLKU

Chci se stát členem Spolku Rybníčky a chci být informován o nadcházejících schůzích spolku a činnosti spolku. Členství ve spolku je dobrovolné a nezavazuje své členy k žádným povinnostem.