O SPOLKU

Spolek Rybníčky je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace

založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je obnovení a udržování

venkovské zahrady a centra pro setkávání v osadě Hleďsebe (Nelahozeves) s důrazem

na sousedské a mezilidské vztahy, poskytování obecně prospěšné činnosti v této

lokalitě a obnovení místních tradic.

Hlavní činnosti spolku

1. Revitalizace, údržba a proměna venkovské zahrady na adrese Nelahozeves 277 51,

Hleďsebe I. díl, Pod Strání 4, v zahradu s komunitními prvky.

2. Zachování původních ovocných stromů a výsadba obdobných odrůd.

3. Revitalizace zahrady s ohledem na stávající ekologii zahrady.

4. Získávání prostředků na revitalizaci a údržbu zahrady.

5. Získávání finančních prostředků na pořádání kulturních akcí malého rozsahu.

6. Budování zahrady s ohledem na vytvoření prostoru pro environmentální vzdělávání,

výchovu a osvětu.

7. Tvorba bezpečného prostoru pro zvýšení kvality života místních obyvatel všech

věkových skupin.

8. Organizování veřejných besed, seminářů, workshopů a dalších akcí.

9. Informační, publikační a osvětová činnost, zajišťování výměny informací.

10. Ochrana životního prostředí.

11. Ochrana přírody a krajiny.

12. Rozvoj občanské společnosti.

Předsedkyně: Andrea Bílková

Členové výboru: Andrea Bílková, Tereza Popková, Marie Varhulíková

Email: spolekrybnicky@seznam.cz