Dušičkové usebrání

V dušičkovém čase pozval Spolek Rybníčky do Infocentra Nelahozeves na 2. listopadu od 17 hodin dobrovolnice z mobilního hospice Cesta domů, které budou vyprávět příběhy, zážitky a zkušenosti ze své dobrovolnické práce.

Pomáhají v rodinách, kde se starají o své blízké na konci života, pomáhají i v době truchlení. Besedují o práci Cesty domů ve školách i firmách a hovoří o tématech, která se týkají každého z nás. Představí i společenskou hru se slovy, která otvírá tabuizované téma.

K dispozici budou letáky, brožury a malé občerstvení